Oznamy pre študentov

Kurz Abaqusu

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva i tento rok organizuje bezplatný semestrálny kurz "Základy Abaqusu". Kurz je zameraný na počítačové simulácie v mechanike a je určený pre študentov 3. Bc. a 1. Ing. ročníka konštrukčne orientovaných študijných programov.

Obsahová náplň kurzu:

  • Úvod do metódy konečných prvkov.
  • Základy modelovania.
  • Tvorba siete konečných prvkov.
  • Materiálové modely.
  • Okrajové podmienky.
  • Kontakty.
  • Lineárna statika.
  • Lineárna dynamika.

Kurz začína 1.10.2019 a bude sa konať pravidelne každý utorok v čase od 16:45 v miestnosti B432. Kurz lektoruje doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. Záujemcovia sa môžu hlásiť TU. Maximálny počet účastníkov kurzu je 15.

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam