Oznamy pre študentov

Náš inžiniersky študijný program Strojné inžinierstvo obstál v európskej akreditácii EUR-ACE®. Tým sa zaradil medzi medzinárodne uznávané študijné programy, ktorých absolventi sa budú môcť pýšiť titulom euro inžinier. Veľkú zásluhu na tomto úspechu našej fakulty má hlavne prof. Ing. Štefan Segľa, CSc., garant št. programu, ktorý celú akreditáciu a všetky potrebné dokumenty poctivo pripravil. Vďaka samozrejme patrí aj študentom Strojného inžinierstva, ktorí boli dôležitou súčasťou hodnotiaceho procesu a urobili pozitívny dojem na členov akreditačnej komisie. Tým pádom je št. program Strojné inžinierstvo ako jediný na Slovensku medzinárodne akreditovaný v oboch stupňoch vysokoškolského štúdia!

Ďalšie informácie:
Akreditácia inžinierskych študijných programov EUR-ACE®
European Network for Accreditation of Engineering Education

Certifikát Strojné inžiniersto - Euro-inžinier

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam