Oznamy pre študentov

Pozývame študentov končiacich ročníkov inžinierských študijných programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo na workshop pracovných príležitostí a na stretnutie so zamestnávateľmi v rámci akcie Kľúč ku kariére, ktorá sa uskutoční 30.11.2017 od 9.00 hod do 13.00 hod v Aule Maxima.

Kluc ku kariere

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam