Aktuality

30.11.2017 našu fakultu navštívila skupinka študentov SOŠ Technickej z Humenného, ktorí prejavili záujem o bakalárske štúdium u nás. Počas svojej niekoľkohodinovej návštevy si prezreli laboratória Katedry aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva, Prototypové a inovačné centrum SjF, Ústav automatizácie, mechatroniky a robotiky a nakoniec i laboratória Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania, kde mali možnosť vidieť množstvo zaujímavých výdobytkov z oblasti vedy a výskumu a urobiť si tak obraz o pomerne pestrom zameraní študijných programov, ktoré na fakulte ponúkame.


Exkurzia SOS Technicka Humenne

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam