Aktuality

Do pozornosti dávame dve najnovšie knižné tituly z dielne KAMaSI. Tým prvým je vedecká monografia "Numerické metódy mechaniky tuhého a poddajného telesa" autorského kolektívu J. Bocko, Š. Segľa. Monografia sa zaoberá výpočtovými metódami a technikami, ktoré sú využívané v mechanika kontinua a v mechanike mechanizmov pri návrhu, modelovaní, analýze a optimalizácií strojov a zariadení. Druhou publikáciou je vysokoškolská učebnica "Kmitanie mechanických sústav" autorov, J. Bocko, Š. Segľa, R. Huňady, ktorá slúži ako podporný študijný materiál k rovnomennému predmetu. Cieľom učebnice je oboznámiť čitateľa s jednotlivými formami kmitania a matematickými modelmi mechanických sústav pre popis a analýzu ich dynamického správania. Obidve publikácie sú k zakúpeniu v predajni odbornej literatúry Elfa, alebo k zapožičaniu v Univerzitnej knižnici TUKE.

nove knihy2

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam