Aktuality

Metóda konečných prvkovPočítačové simulácie a výpočty sú dnes neoddeliteľnou súčasťou každodennej inžinierskej praxe výpočtárov a konštruktérov po celom svete. Majú široké využitie, a to nielen v automobilovom či leteckom priemysle, ale i v ďalších oblastiach vedy a techniky, ako je biomechanika, mechatronika, fyzika, akustika, atď. V súčasnosti najdominantnejšie postavenie z pomedzi všetkých výpočtových metód má metóda konečných prvkov (MKP), s využitím ktorej je možné simulovať rôzne technologické i prevádzkové procesy a tak analyzovať správanie sa rôznych mechanických sústav existujúcich v podobe virtuálnych modelov. Numerické výpočty v mechanike sú doménou št. programov garantovaných práve našou katedrou. V rámci štúdia Aplikovanej mechaniky a Strojného inžinierstva je tejto problematike venovaná značná pozornosť, pričom praktická príprava je zameraná na prácu so softvérmi, ktoré sú v plnej miere využívané v praxi. Problematike numerických výpočtov s využitím MKP je venované nové video z našej videogalérie, ktoré si môžeš pozrieť tu.

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam