Aktuality

Q 300 ESPIElektronická speckle interferometria patrí medzi špecifické meracie metódy, ktoré na meranie posunutí a deformácií v priestore využívajú jav interferencie koherentného laserového svetla. Ide o bezkontaktnú metódu, ktorá sa v praxi najčastejšie využíva na testovanie šúčiastok a materiálov v leteckom, automobilovom, ale tiež kozmickom priemysle, kedy sa vyžaduje vysoko presné meranie. Často sú tieto systémy používané na testovanie netradičných materiálov, napr. vláknových a iných kompozitov. Výhodou ESPI meracích systémov je ich citlivosť. Tá sa v prípade posunutí pohybuje na úrovni stotín mikrometra, v prípade pomerných deformácií na úrovni citlivosti tenzometrov, t.j. 10-6. Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva disponuje meracím zariadením Q-300 od firmy Dantec Dynamics. Tomuto meraciemu zariadeniu je venované najnojšie video, ktoré nájdeš v našej katedrovej videogalérii.

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam