Aktuality

emm12

V súčasnosti sa do predaja dostávajú dve nové vysokoškolské učebnice "Experimentálne metódy mechaniky - Digitálna obrazová korelácia" a "Experimentálne metódy mechaniky - Laserová vibrometria a ESPI", ktoré sú určené pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia odborov zameraných na mechaniku a expertízne činnosti v strojárstve. Keďže ide o vôbec prvú slovenskú učebnicu týkajúcu sa týchto moderných metód experimentálnej mechaniky, môže slúžiť aj ako vhodný podkladový materiál pri riešení bakalárskych, diplomových, či dizertačných prác. Oba tituly sú dostupné k zakúpeniu v predajni odbornej literatúry Elfa, alebo k zapožičaniu v Univerzitnej knižnici TUKE. Bližšie informácie o knihách nájdete tu.

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam