Aktuality

Oddnes je súčasťou našej internetovej stránky aj video galéria, kde sa z času na čas budú objavovať zaujímavé videá tykajúce sa vedecko-výskumných aktivít a štúdia na našej katedre. Video galériu nájdete v záložke Katedra. Prvé video, ktoré sme si pre Vás pripravili, prezentuje časť experimentálnych a numerických metód, ktorými disponujú naše katedrové laboratóriá a ktoré si máte možnosť osvojiť počas svojho štúdia. Video si môžeš pozrieť tu.

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam