Aktuality

Tento rok sme sa spolu s ostatnými katedrami Ústavu konštrukčného a procesného inžinierstva prvýkrát zapojili do organizácie Detskej univerzity TUKE. Vo štvrtok 14.7.2016 sme na našej katedre v rámci prvého turnusu privítali prvých 60 detských poslucháčov, prevažne žiakov 3. až 5. ročníka základných škôl. Vymyslieť zaujímavý program a postarať sa o zábavu malých nadšencov vedy a techniky nebolo vôbec jednoduché, ale spolu s pracovníkmi ostatných katedier sme to zvládli na výbornú. V rámci našej aktivity nazvanej „Keď sa trasie svet“ sme deťom priblížili účinky mechanickej rezonancie. Pre deti sme pripravili niekoľko zaujímavých exponátov a experimentov, ktoré deti zaujali viac než sme si dokázali predstaviť. Deti boli skutočne aktívne, okamžite sa zapájali a o dobrovoľníkov nebola núdza. Už teraz sa tešíme na druhý turnus.

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam