Odporúčaná literatúra
Pracovníci KAMaI pripravili a vydali učebné texty z viacerých predmetov, ktoré majú študentom pomôcť pri úspešnom absolvovaní matematických predmetov vyučovaných na katedre.
 
    

Zoznam učebných textov s dvadsaťstranovou ukážkou.

 • Andrejiová, M.: Štatistické metódy v praxi, TUKE, Košice 2016.
    Uložiť ako PDF
       
 • Andrejiová, M., Bača, M., Feňovčíková, A., Hovana, A., Ižaríková, G., Kimáková, Z., Lascsáková, M.: Zbierka riešených a neriešených príkladov z Matematiky 3, Technická univerzita v Košiciach, 2021.
    Uložiť ako PDF
       
 • Andrejiová, M., Kimáková, Z.: Podporný kurz zo základov vysokoškolskej matematiky, TUKE, Košice 2012.
    Uložiť ako PDF
       
 • Andrejiová, M., Kimáková, Z.: Matematika 1, Technická univerzita v Košiciach, 2020.
    Uložiť ako PDF
       
 • Andrejiová, M., Kimáková, Z.: Matematika 2, Technická univerzita v Košiciach, 2020.
    Uložiť ako PDF
       
 • Andrejiová, M., Kimáková, Z.: Základy matematickej štatistiky, Technická univerzita v Košiciach, 2022.
    Uložiť ako PDF
       
 • Bača, M., Feňovčíková, A.: Mathematics 1, C-PRESS, Košice, 2010.
                         Uložiť ako PDF
       
 • Bača, M., Feňovčíková, A.: Mathematics 2, C-PRESS, Košice, 2010.
    Uložiť ako PDF
       
 • Bača, M., Feňovčíková, A., Kimáková, Z.: Mathematics 3, TUKE, Košice, 2016.
    Uložiť ako PDF
       
 • Feňovčíková, A., Ižaríková, G.: Prípravný kurz zo stredoškolkej matematiky, TUKE, Košice 2012.
    Uložiť ako PDF
       
 • Ižaríková, G., Lascsáková, M.: Numerická matematika v Exceli, TUKE, Košice 2016.
    Uložiť ako PDF
       
 • Knežo, D., Andrejiová, M., Ižaríková, G.: Základné štatistické metódy, SjF Technická univerzita, Košice, 2011.
    Uložiť ako PDF
       
 • Knežo, D., Andrejiová, M., Kimáková, Z.: Matematika 1, Časť A: Funkcia jednej premennej a jej diferenciálny počet, Technická univerzita, Košice, 2010.
    Uložiť ako PDF
       
 • Knežo, D., Andrejiová, M., Kimáková, Z.: Matematika 1, Časť B: Neurčitý integrál, algebra, analytická geometria, Technická univerzita, Košice, 2010.
    Uložiť ako PDF
       
 • Knežo, D., Andrejiová, M., Kimáková, Z.: Matematika 2, Technická univerzita, Košice, 2010.
    Uložiť ako PDF
       
 • Knežo, D., Ižaríková, G., Lascsáková, M.: Vybrané kapitoly z aplikovanej matematiky, Technická univerzita, Košice, 2013.
    Uložiť ako PDF
       
 • Prehľad základných vzorcov a vzťahov zo stredoškolskej matematiky
    Uložiť ako PDF