SjF

SjF Bc. – denné štúdium

 
č.
SjF Bc.
študijný
program
MAIS
rozsah
výučby
ukončenie
názov predmetu
garant
 PREDNÁŠAJÚCI
 cvičiaci
 (z priestorových dôvodov bez titulov)
1 1. A SjF Bc.
AV
PrM
SI
23005124 2-2 zs Matematika II. Bača 
Hovana (Av 1, AV 2, AV 3)
Kimáková (AV 4, PrM 4, PrM 5, SI 4, SI 7)
Lascsáková (PrM 6)
2
1. B SjF Bc.
KaB
PaO
PI
PPSV
RaE
TMaI
23005124
2-2
zs Matematika II.
Hovana (PaO 1, RaE 2, RaE 3)
Ižaríková (KaB 7, PPSV 6, PPSV 7, TMaI 7)
Kimáková (RaE 4)
Lascsáková (PI 5)
3 1. SjF Bc.
AP
ME
23005193 2-2 zs Mathematics II. Bača Feňovčíková
4 2. B SjF Bc.
AV
KaB
PI
PaO
PPSV
PrM
RaE
SI
TMaI
23005412 2-2 kz Štatistické spracovanie dát Bača Andrejiová (AV, PI, TMaI)
Kimáková (PPSV, RaE, SI)
 
 

SjF Bc. – kombinovaná metóda

 

č.
SjF Bc.
študijný
program
MAIS
rozsah
výučby
ukončenie
názov predmetu
garant
 PREDNÁŠAJÚCI
 cvičiaci
 (z priestorových dôvodov bez titulov)
5
1. SjF Bc. KM
KaB
PI
TMaISV
23003955
20
zs
FEŇOVČÍKOVÁ
6 2. SjF Bc. KM
KaB
PI
TMaISV
23005542 20
kz
Štatistické spracovanie dát Bača ANDREJIOVÁ
 

 

SjF Ing. – denné štúdium

 

č.
SjF Bc.
študijný
program
MAIS
rozsah
výučby
ukončenie
názov predmetu
garant
 PREDNÁŠAJÚCI
 cvičiaci
 (z priestorových dôvodov bez titulov)
7
1. SjF Ing.
SI
23005776
3-2
zs Aplikovaná matematika
8 1. SjF Ing. RaR 23004023 3-2 kz Aplikovaná matematika Bača 
9 1. SjF Ing. ME 23005869 3-2 zs Applied Mathematics Andrejiová 
ANDREJIOVÁ (selected chapters LASCSÁKOVÁ)