Zameranie
Pedagogická činnosť pracovníkov Katedry aplikovanej matematiky a informatiky (KAMaI) na Technickej univerzite vyplýva z ich poslania, a to poskytnúť základnú aj špeciálnu matematickú prípravu budúcich inžinierov a bakalárov. Katedra zabezpečuje výučbu základných kurzov vysokoškolskej matematiky a predmetov týkajúcich sa matematickej štatistiky, operačnej analýzy, numerickej analýzy, operátorového počtu v technickej praxi na Strojníckej fakulte, Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií a Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzityKošiciach. Výučba prebieha formou prednášok a cvičení, časť týchto predmetov je vyučovaná s podporou výpočtovej techniky. Pracovníci KAMaI pripravili a vydali učebné texty z viacerých predmetov. KAMaI sa zúčastňuje na postgraduálnom vzdelávaní inžinierov.