Vedenie
  prof. RNDr. Martin BAČA, CSc. baca vedúci katedry
 
fenovcikova zástupkyňa vedúceho katedry
  RNDr. Zuzana KIMÁKOVÁ, PhD. kimakova tajomníčka katedry