Recommended Literature
Staff of the Department of Applied Mathematics and Informatics (KAMaI) have prepared and published teaching materials from several subjects which can help students to successfully pass mathematical subjects taught at the department.
 
    

List of teaching books with 20 pages preview.

 • Andrejiová, M.: Štatistické metódy v praxi, TUKE, Košice 2016. (in Slovak)
    Uložiť ako PDF
       
 • Andrejiová, M., Bača, M., Feňovčíková, A., Hovana, A., Ižaríková, G., Kimáková, Z., Lascsáková, M.: Zbierka riešených a neriešených príkladov z Matematiky 3, Technická univerzita v Košiciach, 2021. (in Slovak)
    Uložiť ako PDF
       
 • Andrejiová, M., Kimáková, Z.: Podporný kurz zo základov vysokoškolskej matematiky, TUKE, Košice 2012. (in Slovak)
    Uložiť ako PDF
       
 • Andrejiová, M., Kimáková, Z.: Matematika 1, Technická univerzita v Košiciach, 2020. (in Slovak)
    Uložiť ako PDF
       
 • Andrejiová, M., Kimáková, Z.: Matematika 2, Technická univerzita v Košiciach, 2020. (in Slovak)
    Uložiť ako PDF
       
 • Andrejiová, M., Kimáková, Z.: Základy matematickej štatistiky, Technická univerzita v Košiciach, 2022. (in Slovak)
    Uložiť ako PDF
       
 • Bača, M., Feňovčíková, A.: Mathematics 1, C-PRESS, Košice, 2010.
                         Uložiť ako PDF
       
 • Bača, M., Feňovčíková, A.: Mathematics 2, C-PRESS, Košice, 2010.
    Uložiť ako PDF
       
 • Bača, M., Feňovčíková, A., Kimáková, Z.: Mathematics 3, TUKE, Košice, 2016.
    Uložiť ako PDF
       
 • Feňovčíková, A., Ižaríková, G.: Prípravný kurz zo stredoškolkej matematiky, TUKE, Košice 2012. (in Slovak)
    Uložiť ako PDF
       
 • Ižaríková, G., Lascsáková, M.: Numerická matematika v Exceli, TUKE, Košice 2016. (in Slovak)
    Uložiť ako PDF
       
 • Knežo, D., Andrejiová, M., Ižaríková, G.: Základné štatistické metódy, SjF Technická univerzita, Košice, 2011. (in Slovak)
    Uložiť ako PDF
       
 • Knežo, D., Andrejiová, M., Kimáková, Z.: Matematika 1, Časť A: Funkcia jednej premennej a jej diferenciálny počet, Technická univerzita, Košice, 2010. (in Slovak)
    Uložiť ako PDF
       
 • Knežo, D., Andrejiová, M., Kimáková, Z.: Matematika 1, Časť B: Neurčitý integrál, algebra, analytická geometria, Technická univerzita, Košice, 2010. (in Slovak)
    Uložiť ako PDF
       
 • Knežo, D., Andrejiová, M., Kimáková, Z.: Matematika 2, Technická univerzita, Košice, 2010. (in Slovak)
    Uložiť ako PDF
       
 • Knežo, D., Ižaríková, G., Lascsáková, M.: Vybrané kapitoly z aplikovanej matematiky, Technická univerzita, Košice, 2013. (in Slovak)
    Uložiť ako PDF
       
 • Prehľad základných vzorcov a vzťahov zo stredoškolskej matematiky (in Slovak)
    Uložiť ako PDF