Laboratóriá katedry
A230 Laboratórium numerických metód
Zodp. osoba: doc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD.
 
A231 Laboratórium štatistických metód
Zodp. osoba: doc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD.