FMMR

FMMR Bc. – denné štúdium, kombinovaná metóda

 
č. FMMR Bc. študijný program MAIS
rozsah
výučby
ukončenie názov predmetu garant  PREDNÁŠAJÚCI
 cvičiaci
 (z priestorových dôvodov bez titulov)
1 1. FMMR Bc.
H
M
SaRO
23004088 2-3 zs Matematika II Feňovčíková
2 1. FMMR Bc. KM
H
M
SaRO
23004089  39 zs Matematika II Feňovčíková  IŽARÍKOVÁ