Voliteľné predmety

Katedra aplikovanej matematiky a informatiky ponúka študentom 2. ročníka bakalárskeho štúdia voliteľné predmety