Zamestnanci

 

       
  doc. RNDr. Miriam ANDREJIOVÁ, PhD. andrejiova docentka
  prof. RNDr. Martin BAČA, CSc. baca profesor, vedúci katedry
  doc. RNDr. Andrea FEŇOVČÍKOVÁ, PhD. fenovcikova docentka, zástupkyňa vedúceho katedry
  RNDr. Anton HOVANA, PhD. hovana odborný asistent
  doc. Mgr. Gabriela IŽARÍKOVÁ, PhD. izarikova docentka
  RNDr. Zuzana KIMÁKOVÁ, PhD. kimakova odborná asistentka, tajomníčka katedry
  RNDr. Martina KUBOVČÍKOVÁ, PhD. kubovcikova odborná asistentka - externý zamestnanec
  Mgr. Marcela LASCSÁKOVÁ, PhD. lascsakova odborná asistentka
  RNDr. Anna PAVLISKOVÁ, PhD. pavliskova odborná asistentka - externý zamestnanec
  RNDr. Matej SLABÝ slaby odborný asistent - externý zamestnanec
  Marianna BRNOVÁ brnova odborná referentka