Zameranie
Výskum na katedre je zameraný na aplikácie matematických a štatistických metód v rôznych vedných oblastiach. Ide hlavne o aplikácie v biomedicínskom inžinierstve, v environmentalistike a v logistike. Taktiež sa na katedre zaoberáme výskumom v oblasti teórie grafov.
 
Oblasti výskumu:
  • aplikovaná štatistika
  • aplikovaná matematika
  • diskrétna matematika