Inžinierske štúdium

Sylaby predmetov inžinierskeho štúdia v ZS 2023/2024

 • Aplikovaná matematika
1. SjF Ing., DTL Uložiť ako PDF
     
 • Aplikovaná matematika
1. SjF Ing., PrM
Uložiť ako PDF
     
 • Aplikovaná matematika
1. SjF Ing., PPSV
Uložiť ako PDF
     
 • Aplikovaná štatistika
1. SjF Ing., IP
Uložiť ako PDF
     
 • Inžinierska štatistika
1. SjF Ing. ST Uložiť ako PDF
     
 • Inžinierska štatistika
1. SjF Ing. KM, ST Uložiť ako PDF
     
 • Štatistické metódy
1. SjF Ing., BTS Uložiť ako PDF
     
 • Štatistické metódy
1. SjF Ing. KM, BTS
Uložiť ako PDF

 

 

Sylaby predmetov inžinierskeho štúdia v LS 2023/2024

 • Aplikovaná matematika
1. SjF Ing., AM, SI
Uložiť ako PDF
     
 • Aplikovaná matematika
1. SjF Ing., RaR Uložiť ako PDF
     
 • Applied Mathematics
1. SjF Ing., ME Uložiť ako PDF