Skriptá a učebné texty
 

   Termomechanika
   M. Čarnogurská, I. Piatnička    Rok vydania: 1987

       

   Mechanika tekutín - vybrané kapitoly 
   M. Čarnogurská   Rok vydania: 1993


 

   Zásobovanie teplom
   P. Horbaj, P. Lukáč, D. Mikolaj


   Rok vydania: 2005

 
    

   Mechanika tekutín: zbierka príkladov z 
   vybraných kapitol
   M. Čarnogurská

   Rok vydania: 2006


 

   Termomechanika I
   A. Klenovčanová   Rok vydania: 2006

 
    

   Mechanika tekutín - Zbierka príkladov z 
   vybraných kapitol
   M. Čarnogurská, R. Dobáková


   Rok vydania: 2008


 

   Počítačová podpora projektovania EZ
   pomocou ANSYS CFX
   E. Hiľovská, R. Gallik

   Rok vydania: 2008

   
    

   Hydrodynamika a termodynamika - Zbierka 
   príkladov
   M. Čarnogurská, R. Dobáková

   Rok vydania: 2009


 

   Zásobovanie teplom - zbierka príkladov
   P. Horbaj, P. Lukáč   Rok vydania: 2010


    

   Využitie bioplynu v kogenerácii I.
   
P. Horbaj, E. Schvarzbacherová   Rok vydania: 2011


 

   Využitie bioplynu v kogenerácii
   P. Horbaj, E. Schvarzbacherová


   Rok vydania: 2011

    
    

   Vodné hospodárstvo v energetike I.
   
M. Čarnogurská, T. Brestovič   Rok vydania: 2012


 

   Compressors and pumps
   
P. Lukáč   Rok vydania: 2012

 
    

   Water management in power engineering
   M. Čarnogurská


   Rok vydania: 2013


 

   Energy sources and conversion 
   M. Čarnogurská   Rok vydania: 2013

 
    

   Combustion equipments and heat exchangers
   E. Schvarzbacherová


   Rok vydania: 2013


 

   Heat supply 
   P. Horbaj, P. Lukáč   Rok vydania: 2013


    

   Meracie metódy a merania v energetike
   D. Mikolaj   Rok vydania: 2013 

   Fundamentals of nuclear engineering
   N. Jasminská, P. Horbaj


   Rok vydania: 2013

 
    

   Gas equipment in power engineering
   N. Jasminská, P. Horbaj   Rok vydania: 2013


 

   Hnacie systémy pohonov
   T. Brestovič, N. Jasminská


   Rok vydania: 2015

 
    

   Využitie numerických metód v energetike
   T. Brestovič, N. Jasminská


   Rok vydania: 2015


 

   Hydrodynamics and Thermodynamics
   T. Brestovič, M. Čarnogurská


   Rok vydania: 2015

 
    

   Termomechanika
   M. Čarnogurská, M. Lázár


   Rok vydania: 2015


 

   Zdroje a premeny energie
   T. Brestovič, M. Čarnogurská


   Rok vydania: 2015

    
    

   Selected chapters of hydro and thermodynamics
   M. Čarnogurská, M. Lázár


   Rok vydania: 2015


 

   The foundations of gasification and
   technologies 
for  formation of biofuels 

   P. Horbaj

   Rok vydania: 2015

 
    

   Spaľovacie zariadenia a výmenníky tepla
   E. Schvarzbacherová, P. Horbaj


   Rok vydania: 2015


 

   Aplikácia numerických metód v energetike
   T. Brestovič, N. Jasminská


   Rok vydania: 2015

    
    

   Konvenčné a alternatívne pohony 
   T. Brestovič, N. Jasminská


   Rok vydania: 2015


 

   Priemyselná vzduchotechnika
   R. Dobáková, M. Čarnogurská


   Rok vydania: 2016

 
    

   Hydromechanika
   
M. Čarnogurská, M. Lázár   Rok vydania: 2016 

   Vodné hospodárstvo v energetike
   
M. Čarnogurská, R. Dobáková   Rok vydania: 2017

   
    

   Zásobovanie teplom
   
R. Dobáková, M. Čarnogurská   Rok vydania: 2017

 


   Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá
   
P. Lukáč   Rok vydania: 2017

 
    

   Zdroje a premena energie
   
N. Jasminská, R. Dobáková, T. Brestovič   Rok vydania: 2018


 

   Hydromechanika zbierka príkladov z
   vybraných kapitol
   M. Čarnogurská, M. Lázár, R. Dobáková

   Rok vydania: 2019

 
    

   Selected solved examples from thermomechanics
   P. Lukáč


   Rok vydania: 2021


  

   Hydromechanics- Examples
   
M. Čarnogurská, M. Příhoda, T. Brestovič   Rok vydania: 2022

   

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452