História katedry

HISTÓRIA KATEDRY

Vznik energeticky zameranej katedry na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach sa datuje už od roku 1952. V pomerne zložitom organizačnom vývoji boli na Strojníckej fakulte zriadené štyri katedry. Jednou z nich bola Katedra všeobecného strojníctva. Jej vedúcim
bol prof. František Kámen - prvý rektor VŠT Košice. V akademickom roku 1954/1955 došlo rozdeleniu Katedry všeobecného strojníctva na Katedru parných centrál tepelného hospodárstva pod vedením prof. Františka Kámena a Katedru vodných a tepelných motorov pod vedením prof. Ferdinanda Šujanského. V roku 1970 vedenie katedry prevzal
doc. Fedor Čupka, ktorý viedol katedru až do roku 1986. Katedra v ďalších rokoch svojej existencie menila svoj názov i vedenie. Stabilný názov Katedra energetickej techniky
si zachovala od roku 1992 do roku 2022. V roku 2022 došlo v spojitosti s novou akreditáciou k zmene štruktúry fakulty, katedra bola pričlenená do Ústavu konštrukčného, energetického a dopravného inžinierstva, a tým došlo aj k zmene názvu katedry, ktorá v súčasnosti nesie názov Katedra energetického inžinierstva.

VÝVOJ KATEDRY A JEJ VEDENIE

1959 - 1966   

Katedra stavby strojov (prof. Ing. Ferdinand ŠUJANSKÝ)

1966 -  1970   

Katedra energetických strojov (prof. Ing. Ferdinand ŠUJANSKÝ)

1970 - 1973

Katedra energetických strojov (doc. Ing. Fedor ČUPKA)

1973 -1986

Katedra prístrojovej, regulačnej a energetickej techniky (doc. Ing. Fedor ČUPKA)

1986 – 1990

Katedra merania a regulácie (doc. Ing. Dušan ŠIMŠÍK, CSc.)

1990 - 1991

Katedra merania a regulácie (prof. Ing. Ivan SLIMÁK, CSc.)

1992 – 1996

Katedra energetickej techniky (prof. Ing. Zoltán HOSSZÚRÉTY, DrSc.)

1996 – 2008

Katedra energetickej techniky (prof. Ing. Ivan IMRIŠ, DrSc.)

2008 - 2013

Katedra energetickej techniky (prof. Ing. Peter HORBAJ, CSc.)

2013 - 2020

Katedra energetickej techniky (prof. Ing. Mária ČARNOGURSKÁ, CSc.)

2020 - 2021

Katedra energetickej techniky (prof. Ing. Tomáš BRESTOVIČ, PhD.)

2021 - doteraz

Katedra energetického inžinierstva (doc. Ing. Natália JASMINSKÁ, PhD.)

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452