Publikačná činnosť

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

 

   Metal hydride tank cooling at hydrogen
   absorption 
into the La0.85Ce0.15Ni5 alloy
   T. Brestovič, N. Jasminská, M. Lázár

   Rok vydania: 2017

       

   Hydrogen production and storage
   N. Jasminská, T. Brestovič, M. Lázár


   Rok vydania: 2019

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 


   

   Rozmerová analýza a teória podobnosti
   a modelovania v praxi
   M. Čarnogurská

   Rok vydania: 1998


     
      

   

   Základy matematického a fyzikálneho modelovania
   v mechanike tekutín a termodynamike
   M. Čarnogurská

   Rok vydania: 2000

   Quo Vadis palivá a energetika?
   P. Horbaj


   Rok vydania: 2002

      
      

   Prínos k zníženiu NOx optimalizáciou konštrukcie
   impulzných horákov 
   P. Horbaj, J. Kizek

   Rok vydania: 2006
   Biolyn a jeho využitie
   P. Horbaj, D. Marasová, I. Andrejčák


   Rok vydania: 2007

     
      

   Využitie bioplynu
   P. Horbaj, I. Andrejčák, P. Víglaský


   Rok vydania: 2008
   Aplikácia dimenzionálnej analýzy pri
   modelovaní javov v oblasti energetiky
   M. Čarnogurská, M. Příhoda

   Rok vydania: 2011

 
      

   Plazmové spracovanie a zhodnocovanie odpadu
   M. Čarnogurská, M. Lázár


   Rok vydania: 2013
   Výroba a uskladnenie vodíka
   N. Jasminská, T. Brestovič, M. Lázár


   Rok vydania: 2015

 
      

   Vysokoteplotné technológie spracovania odpadu
   Azbest a popolček
   M. Lázár, M. Čarnogurská, T. Brestovič

   Rok vydania: 2018


   Chladenie metalhydridových zásobníkov
   pomocou Peltierových článkov 
   N. Jasminská, T. Brestovič

   Rok vydania: 2018

   

 

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

    Pirometalurgia del cobre y
   comportamiento de sistemas fundidos
   I. Imriš, M. Sanches

   Rok vydania: 2006

        

   Biotoplivo i jego ispoľzovanije
   V. Blagodarnyj, V. Kočurko, I. Andrejčák, P. Horbaj


   Rok vydania: 2012

 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

    Zdroje energie a enviromentálna zátaž
   I. Šenitková, M. Čarnogurská, A. Eštoková


   Rok vydania: 2001

      

   Priemyselná vzduchotechnika
   
E. Wagnerová, D. Uriček


   Rok vydania: 2003
   Zdroje a premeny energie
   
A. Klenovčánová, I. Imriš


   Rok vydania 2006

   
      

   Technologie alternatívnych zdrojov
   Vodná energia a biomasa
   R. Rybár, P. Tauš, P. Horbaj

   Rok vydania: 2011


   Jadrová energetika
   T. Brestovič, N. Jasminská, L. Fedorko

   Rok vydania: 2013

      
      

   Slnečná energia
   N. Jasminská, R. Dobáková, T. Brestovič
   M. Lázár, P. Tauš

   Rok vydania: 2019
   Vodíkové technológie
   N. Jasminská, T. Brestovič, M. Lázár, 
   R. Dobáková, L. Tóth

   Rok vydania: 2020

     
      

   Aplikovaná mechanika tekutín
   M. Čarnogurská, M. Příhoda, T. Brestovič

   Rok vydania: 2021
   Plynárenské zariadenia
   R. Dobáková, N. Jasminská, Ľ. Kmeťová,
   M. Lázár

   Rok vydania: 2022

   

 

Skriptá a učebné texty:

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452