Profil katedry a jej zameranie

PROFIL KATEDRY A JEJ ZAMERANIE

Katedra energetického inžinierstva svoje poslanie zabezpečuje vzdelávaním a výchovou študentov v akreditovanom študijnom programe Energetické stroje a zariadenia v II. a III. stupni vysokoškolského štúdia. Koncepcia študijného programu zohľadňuje aktuálne smerovanie energetiky Slovenska ako aj svetové trendy, a prináša možnosť zapojenia študentov do výskumných aktivít katedry. Katedre sú tiež priznané práva pre habilitačné a inauguračné konania v odbore Energetické stroje a zariadenia. Katedra je zameraná na výučbu predmetov z oblasti termomechaniky, hydromechaniky, prenosu tepla a hmoty, tradičnej energetiky, obnoviteľný a alternatívnych zdrojov energie, numerických metód v energetike a pod.

Profil katedry je zameraný tak na základný, ako aj aplikovaný výskum a vývoj v oblasti tepelnej techniky, vodíkových technológií, termického spracovania odpadov a aplikácií numerických simulácii v oblasti prenosu tepla, hmoty a prúdenia.

Katedra úzko spolupracuje s domáci aj zahraničnými spoločnosťami:

Fraunhoferov inštitút v Nemecku
Inštitút neklasickej chémie, Lipsko, Nemecko
Inštitút prípravy surovín a environmentálneho inžinierstva, Miškolc, Maďarsko
Slovenská akatémia vied, Ústav materiálového výskumu
AUFEER GROUP, s.r.o., Mladá Boleslav
Bronx Process Technologies s.r.o Slovakia – Košice
Bukóza Holding a.s. – Hencovce
Eustream a. s. Veľké Kapušany
GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o – Kechnec
HSH Group s.r.o. - Košice
JAVYS a.s. – Bratislava
Kybernetika s.r.o. – Košice
Magneti Marelli Slovakia s. r. o. – Kechnec
MATADOR HOLDING, a.s.
ROŠERO – P s.r.o., Spišská Nová Ves
TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. – Poprad
Tatravagónka a.s. – Poprad
U.S. Steel a. s. Košice
VSE a.s. - Košice
ZŤS VVÚ Košice a. s.

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452