Prečo študovať Energetické Stroje a Zariadenia

PREČO PRÁVE ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA?

 • Energia hýbe svetom! Študijný program Energetické stroje a zariadenia v súčasnosti patrí medzi veľmi aktuálne a perspektívne študijné programy.
 • Cieľom EÚ je do roku 2050 dosiahnuť v súlade s Parížskou dohodou klimatickú neutrálnosť – Slovensko a Európa bude potrebovať šikovných mladých ľudí vzdelaných v oblasti energetiky!
 • Naši absolventi patria k vysokokvalifikovaným a na trhu práce žiadaným odborníkom.
 • Ako absolvent máš veľkú perspektívu zamestnať sa v odbore.
 • Zaujímavé pracovné pozície nájdeš napríklad v energetickom sektore, životnom prostredí, ale aj v štátnej správe.
 • Okrem uplatnenia na trhu práce budeš mať možnosť uplatniť sa aj v rôznych oblastiach výskumu a vývoja energetických strojov a zariadení, pričom dokážeš konkurovať absolventom aj v medzinárodnom meradle.

 

ČO TI PONÚKAME 

 • Kvalitné štúdium v špičkových laboratóriách
 • Schopných, kvalifikovaných a ústretových pedagógov
 • Možnosť riešiť diplomovú prácu v konkrétnom podniku
 • Exkurzie, workshopy a prednášky odborníkov z praxe
 • Možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí
 • Úplné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • Možnosť pokračovať v III. stupni vysokoškolského štúdia 
 • Perspektívu pracovného uplatnenia v odbore
 
                      

 

 

 

 

 

 

 

ČO ŤA NAUČÍME?

 • Pracovať s výpočtovou technikou pre numerické výpočty na dokonalej úrovni
 • Samostatne rozhodovať pri výbere vhodného zdroja energie pre ad hoc riešenia
 • Prijímať výzvy a navrhovať riešenia pre samostatnú činnosť v odbore

 

BUDEŠ PRIPRAVENÝ:

 • Riešiť úlohy z oblasti technológie výroby energie z klasických a obnoviteľných zdrojov
 • Riešiť úlohy z oblasti návrhu energetických zariadení s využitím numerických metód riešenia
 • Navrhovať zariadenia na výrobu, distribúciu a spotrebu energie z akéhokoľvek energetického nosiča
 • Poskytovať služby z oblasti poradenstva a energetického audítorstva
 • Pracovať vo vývoji a výskume s vysokou mierou samostatnosti

 

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452