Informačné listy

INFORMAČNÉ LISTY

Informačné listy predmetov jednotlivých študijných programov sú Vám k dispozícií na portáli MAIS 

https://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452