Laboratória katedry

LABORATÓRIA KATEDRY

Laboratórium vodíkových technológii

Zodpovedná osoba: doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.

Umiestnenie: Vysokoškolská 4, 1. poschodie

Laboratórium vodíkových technológii II

Zodpovedná osoba: prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.

Umiestnenie: Park Komenského 14, prízemie

Laboratórium testovania filtračných materiálov

Zodpovedná osoba: prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.

Umiestnenie: Park Komenského 14, prízemie

Laboratórium plazmového reaktora

Zodpovedná osoba: doc. Ing. Marián Lázár, PhD.

Umiestnenie: Park Komenského 9, prízemie

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452