🏠

Aktuality a Oznamy pre študentov

Slávnostná promócia absolventov inžinierskeho štúdia študíjneho programu Energetické Stroje a Zariadenia sa uskutoční dňa 19.6.2024 v Aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach o 11:00

Informácie k štátnym skúškam AR 2023/2024
 klikni tu...

21.11.2023 sa koná exkurzia pre študentov 1, Ing. ESaZ v TEHO s.r.o. v rámci predmetov "Palivové hospodárstvo" a "Spaľovacie zariadenia a výmenníky tepla" od 8:15

V dňoch od 8. do 9.11.2023 sa naša katedra zúčastnila podujatia Trenčianské Robotické dni 2023, kde sme prezentovali trojkolku TRIOTU na vodíkový pohon.

V rámci príkladu dobrej praxe sa 09.11.2023 na našej fakulte uskutočnila prednáška generálneho riaditeľa spoločnosti JAVYS a.s. Pavla Štullera, PhD., MBA z oblasti jadrovej energetiky. 

Študenti Katedry energetického inžinierstva sa 12.10.2023 zúčastnili exkurzie na prečerpávacej vodnej elektrárni Ružín, ktorú organizačne zabezpečila agentúra MERTEL. Akcia sa vydarila.

Katedra Energetického Inžinierstva sa v dňoch od 28.9.2023 do 1.10.2023 zúčastnila podujatia Autosalón Carshow Nitra 2023, kde boli prezentované vodíkové techniológie.

 web ludia    web vyskum     web laboratoria     web ponuka

web studuj     web publikacna     web katedrova     web ocenenia

 

Spolupráca s praxou

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452