Informácie o štúdiu

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU

Bližšie informácie o študijnom programe Energetické stroje a zariadenia nájdeš na:

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/studijne-programy/energeticke-stroje-a-zariadenia-esaz/

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452