Počítačová miestnosť V4 179

Počítačová miestnosť V4 179

Laboratórium numerických metód prúdenia tekutín s kapacitou 9 miest

 

Vybavenie učebne

Tabuľa, 8x PC, Dataprojektor, 3D tlačiareň

 

Zabezpečované predmety

2. stupeň:

  • Meracie metódy a experiment
  • Numerické metódy a modelovanie v energetike
  • Počítačová podpora navrhovania energetických zariadení
  • Konštrukcia energetických zariadení I.
  • Konštrukcia energetických zariadení II.
  • Diplomová práca
  • Zdroje a premena energie

 

    

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452