Rozvrh hodín

 Rozvrhy hodín študentov aj pedagógov sú Vám k dispozícií na portáli MAIS

 http://maisportal.tuke.sk/portal/rozvrhy.mais

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452