Popularizácia vedy a techniky

Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Katedra energetického inžinierstva zastrešuje aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky s cieľom informovať, čo najširšiu verejnosť o výsledkoch výskumu a vývoja v oblasti energetiky, vodíkových technológií, alternatívnych zdrojov energie. Na naplnenie tohto poslania využívame celý rad najrôznejších popularizačných aktivít, ktorými sa predovšetkým usilujeme  zvýšiť informovanosť verejnosti o tom, čo sa deje vo vede na SjF TUKE, a v neposlednom rade motivovať mladých ľudí na štúdium technických odborov.

Každoročne sa zúčastňujeme medzinárodného Strojárskeho veľtrhu v Nitre a Brne, Noci výskumníkov, Slovakia Techforum Košice. Stretnúť sa s nami môžete aj v rámci Dňa otvorených dverí SjF a TUKE, kedy máte možnosť nahliadnuť aj do našich laboratórií a učební.

 

Propagácia štúdia pre stredné školy

V prípade záujmu sme schopní pre záujemcov z radov stredných škôl pripraviť rôzne populárno-náučné prednášky, odborné prezentácie, prezentovať výsledky vedeckej a tvorivej činnosti našich študentov a výskumníkov a tým prehĺbiť záujem mladých o štúdium technických odborov. Zároveň Vám poskytneme informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na našej fakulte. Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať!

 

 

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452