Patenty

PATENTY

 

2023

Udelený patent č. 50072-2018 Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody

 

2022

Zverejnená patentová prihláška č. 50073-2020 Ochranný štít  obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu

Zverejnená patentová prihláška č. 50072-2020 Prietokový stabilizátor tlaku vodíka s teplotným manažmentom

Zverejnená patentová prihláška č. 50070-2020 Pasívny lamelovo-krížový intenzifikátor prenosu tepla v práškových materiáloch

 

2021

Udelený patent č. 288923  Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody

 

2020

Zverejnená patentová prihláška č. 50008-2019 Zariadenie na meranie súčiniteľa tepelnej vodivosti tekutých materiálov

 

ÚŽITKOVÉ VZORY

 

2021

Udelený úžitkový vzor č. 9482 Zariadenie na meranie netesností tvárovej polmasky do prietoku vzduchu 50 ml/s

Udelený úžitkový vzor č. 9254 Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu

Udelený úžitkový vzor č. 9281 Pasívny lamelovo-krížový intenzifikátor prenosu tepla v práškových materiáloch

Udelený úžitkový vzor č. 9279 Prietokový stabilizátor tlaku vodíka s teplotným manažmentom

 

2019

Udelený úžitkový vzor č. 8672 Zariadenie na meranie súčiniteľa tepelnej vodivosti tekutých materiálov

Udelený úžitkový vzor č. 8586 Zásobníkový ohrievač vody so stratifikátorom

Udelený úžitkový vzor č. 8328  Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody

Udelený úžitkový vzor č. 8388  Tandemový vodíkový kompresor
s metalhydridovou zliatinou a tepelným čerpadlom

 

2018

Udelený úžitkový vzor č. 8320  Metalhydridový zásobník s teplotným manažmentom využívajúcim princíp Peltierovho javu na medziuskladnenie vodíka

 

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452