Študijný poriadok TUKE

Úplné znenie Študijného poriadku TUKE v znení dodatkov č. 1 až 3:   pdfŠTUDIJNÝ PORIADOK

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452