Učebňa V4 170

Učebňa V4 170

Štandardná poslucháreň s kapacitou 30 miest

Vybavenie učebne:        

Krídlová tabuľa, PC, Dataprojektor

Zabezpečované predmety:   

1. stupeň:

  • Hydromechanika
  • Termomechanika

2.stupeň:

  • Kompresory, čerpadlá
  • Spaľovacie zariadenia a výmenníky tepla
  • Palivové hospodárstvo
  • Prenos tepla a hmoty
  • Turbíny, turbodúchadlá, ventilátory
  • Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá
  • Plynárenské zariadenia
  • Zdroje a premena energie

      

KONTAKT

Katedra Energetického Inžinierstva
Strojnícka Fakulta
Technická Univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovensko
telefón: +421 55 602 2452