Laboratória katedry

Skúšanie prvkov z novodobých materiálov (B003)

Zodp. osoba: doc. Ing. Oskar Ostertag, PhD.

Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, suterén, B-blok

Skúšanie prvkov z novodobých materiálov (B003)


Zameranie laboratória

Ťahové skúšky pri statickom zaťažení, pri rôznych režimoch dynamických zaťažení (v závislosti na predpísanej deformácii alebo sile), určovanie pevnosti pri nízkocyklovej únave. Aplikácia holografickej interferometrie pre identifikáciu deformácií zaťažených prvkov.

Prístrojové vybavenie

  • Trhací skúšobný stroj FPZ 100/1 s príslušenstvom pre meranie v rôznych režimoch zaťažovania.
  • Optický stôl s pneumatickým odpružením.


Back Späť na zoznam laboratórií

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam