Publikačná činnosť

Výber z publikácií

Vedecké monografie:

 • Structures and strategies of MAS in mobile robotics - robosoccer / Mikuláš Hajduk, Marek Sukop - 1. vyd - Lublin : Politechnika Lubelska - 2013. - 136 p.. - ISBN 978-83-7947-011-2.

 • Robotika koncové efektory pre priemyselné a servisné roboty (navrhovanie-konštrukcia-riešenia)/ Anton Palko, Juraj Smrček - 1. vyd. - Košice : SjF TU - 2004. - 274 s. - ISBN 80-8073-218-3.

 • Virtuálne prototypovanie obrábacích strojov z hľadiska dynamiky procesov obrábania / Peter Demeč, Jozef Svetlík, Ján Semjon - 1. vyd - Košice : SjF TU - 2011. - 182 s.. - ISBN 978-80-553-0815-9.

  Kvartil: neuvedené | Impakt faktor: neuvedené

 • Modulárna architektúra výrobnej techniky / Jozef Svetlík - 1. vyd - Košice : SjF TU - 2014. - 141 s.. - ISBN 978-80-553-1928-5.

 • Presné polohovacie reduktory a aktuátory v pohonoch robotov / Ján Semjon, Rudolf Jánoš, Marek Vagaš - 1. vyd. - Košice : UK TU - 2015. - 172 s.. - ISBN 978-80-553-2501-9.

 • The evolution integrity of production line / Michal Varchola, Kamil Madáč, Emil Wessely - 2002.In: DAAAM International Scientific Book 2002. - Vienna : DAAAM International, 2002 P. 637-646. - ISBN 3901509305

 

Vysokoškolské učebnice

 • Robotika Servisné roboty na pásovom podvozku : Navrhovanie, konštrukcia : časť 1/ Juraj Smrček, Ladislav Kárník, Zdenko Bobovský - Ostrava : VŠB-TU - 2011. - 137 p.. - ISBN 978-80-248-2500-7.

 • Robotika Servisné roboty na pásovom podvozku : Konštrukcia, riešenia : časť 2/ Juraj Smrček, Ladislav Kárník, Zdenko Bobovský - Ostrava : VŠB-TU - 2011. - 125 p.. - ISBN 978-80-248-2499-4.

 • Biorobotika / J. Novák-Marcinčin, J. Smrček - Košice : Elfa, - 1998.

 • Výrobná technika / Peter Demeč - 1. vyd - Košice : SjF TU, - 2005. - 250 s. - ISBN 80-8073-426-7.

 • Automatizácia výrobných strojov / Peter Demeč - 1. vyd - Košice : SjF TU, - 2007. - 210 s. - ISBN 978-80-8073-817-4.

 • Robotické bunky / Mikuláš Hajduk ... [et al.] - 1. vyd - Košice : TU, SjF - 2008. - 84 s. - ISBN 978-553-0034-4.

 • Robotika servisné roboty, navrhovanie-konštrukcia-riešenia/ Juraj Smrček, Ladislav Kárník - 1. vyd - Prešov : Vyd. Michala Vaška - 2008. - 531 s. - ISBN 978-80-7165-713-2.

 • Základy prevádzky a údržby strojov / Štefan Valenčík, Tomáš Stejskal - 1. vyd - Košice : SjF TU - 2009. - 105 s. - ISBN 978-80-553-0252-2.

 • Technická diagnostika / Tomáš Stejskal, Štefan Valenčík - 1. vyd - Košice : SjF TU - 2009. - 215 s. - ISBN 978-80-553-0313-0.

 • Robotika - technické prostriedky pre automatizáciu výrobných procesov navrhovanie, konštrukcia, príklady riešenia/ Anton Palko ... [et al.] - 1. vyd - Košice : TU, SjF - 2010. - 386 s. - ISBN 978-80-7165-807-8.

 • Údržba a obnova strojov / Štefan Valenčík - 1. vyd. - Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry SjF TU v Košiciach - 2010. - 416 s.. - ISBN 978-80-553-0514-1.

 • Technológie opráv v údržbe strojov / Štefan Valenčík, Eva Zdravecká, Jana Tkáčová - Košice : TU, SjF - 2011. - 220 s.. - ISBN 978-80-553-0745-9.

 • Robotika Metodika nasadzovania servisných robotov/ Juraj Smrček ... [et al.] - 1. vyd. - Košice : TU - 2013. - 203 s.. - ISBN 978-80-553-1523-2.

 • Výrobná technika - základy stavby / Peter Demeč - 1. vyd - Košice : TU - 2013. - 296 s.. - ISBN 978-80-553-1615-4.

 • Výrobná technika stroje/ Peter Demeč, Anna Mičietová - 1. vyd - Košice : TU - 2014. - 271 s.. - ISBN 978-80-553-1888-2.

 • Údržba, diagnostika a opravy strojov / Štefan Valenčík, Tomáš Stejskal - 1. vyd - Košice : TU, SjF - 2015. - 229 s.. - ISBN 978-80-553-2249-0.

 • Robotika - Robotická technika / Mikuláš Hajduk ... [et al.] - 1. vyd. - Košice : TU - 2015. - 188 s.. - ISBN 978-80-553-2500-2.

 • Dizajn strojov 1 / Tomáš Stejskal ... [et al.] - 1. vyd. - Košice : TU - 2016. - 151 s.. - ISBN 978-80-553-3005-1.

 • Production machines / Peter Demeč, Jozef Svetlík - 1. vyd. - Košice : TU - 2016. - 167 s.. - ISBN 978-80-553-3070-9.

 

Patenty a UV

 • Rotačný modul na stavbu modulárnych strojov úžitkový vzor : prihláška č. 99-2010/ Jozef Svetlík, Peter Demeč, Renáta Turisová - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2010. - 12 s. Spôsob prístupu: http://www.upv.sk.

 • Rotačný pohybový modul určený na stavbu modulárnych strojov / J. Svetlík, P. Demeč - Banská Bystrica : Úrad patentového vlastníctva - 2012. - 9 s..

 • Mobilná regulačná armatúra patentová prihláška č. 79-2011 : Vestník ÚPV SR 22013/ Jozef Kuriško ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 5 s..

 • Modulárny kráčajúci podvozok patentová prihláška č. 78-2011 : Vestník ÚPV SR 22013/ Jozef Svetlík, Jozef Dobránsky, Petr Baron - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 7 s..

 • Aktívne chápadlo na manipuláciu s krehkou nádobou naplnenou tekutinou Zverejnená patentová prihláška č. 80-2011 : Vestník ÚPV SR 22013/ Jozef Svetlík, Jozef Dobránsky, Petr Baron - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 6 s..

  Nastaviteľný pánt na brány zverejnená patentová prihláška č. 77-2011 : Vestník ÚPV SR 42013/ Jozef Kuriško ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 7 s. [online]. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=p&puv_id=54745.

 • Testovacie zariadenie vačkových spínačov úžitkový vzor č. 6508 : Vestník ÚPV SR 92013/ Mikuláš Hajduk ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 4 s..

 • Univerzálny prípravok na montáž automobilových prevodoviek 75-2012 - 052014/ Jozef Svetlík, Peter Demeč, Ján Viňáš - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 9 s..

 • Dvojramenný mechanizmus na skladanie Rubikovej kocky úžitkový vzor č. 7114 : Vestník ÚPV SR č. 052015/ Mikuláš Hajduk ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 5 s

 • Montážne zariadenie bedrových popruhov Úžitkový vzor č.. 9312/ Rudolf Jánoš ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2021. - 5 s.. Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50013-2021.
 

Vyhľadávanie publikácii