Firmy
 • MANEX s.r.o. Košice - ponúka pre študentov respektíve absolventov so znalosťou CAD systémov pracovné príležitosti v oblasti tvorby konštrukčnej a výkresovej dokumentácie strojárskych výrobkov.

 • SCHILLER spol. s r. o.  - spolupráca v oblasti prednášok odborníkov z praxe, diplomové práce a záverečné práce.

 • Magna PT s.r.o. - spolupráca v oblasti prednášok odborníkov z praxe, diplomové práce a záverečné práce, stáže a odborné praxe pre študentov.

 • CAD - Up International Prešov - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach.

 • HM Transtech Prešov - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach.

 • MTS Krivá - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach.

 • PLOSKON AT Prešov - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach.

 • REGADA Prešov - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach.

 • ZTS VVU Košice - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach.

 • Robotec Sučany - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach.

 • SENZOR Košice - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach.

 • SEZ Krompachy - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach.

 • SMC PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA Bratislava - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach.

 • SPINEA Prešov - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach.

 • Tesla Stropkov - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach.

 • SWEP Slovakia s.r.o.Kechnec, Slovakia - partner ponúkajúci participáciu na záverečných a diplomových prácach.