Štátnicové otázky

OKRUH OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU

Bakalársky stupeň

Št. program: Strojné inžinierstvo  

Akademický rok: 2023/24

Predmet: Výrobné stroje a zariadenia

Skúšajúci: prof. Ing. Peter Demeč, CSc., prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

 

Inžiniersky stupeň

Št. program: Robotika a robototechnológie 

Akademický rok: 2023/24

Predmet: Navrhovanie a programovanie aplikácií so servisnými robotmi

Skúšajúci: prof. Ing. Marek Sukop, PhD.

Predmet: Aplikácia robotických systémov v priemysle

Skúšajúci: doc. Ing. Ján Semjon, PhD.