Štátnicové otázky

OKRUH OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU

Bakalársky stupeň

Št. program: Priemyselná mechatronika  

Akademický rok: 2022/23

Predmet: Robotické systémy

Skúšajúci: doc. Ing. Ján Semjon, PhD., prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

 

Št. program: Strojné inžinierstvo  

Akademický rok: 2022/23

Predmet: Výrobné stroje a zariadenia

Skúšajúci: prof. Ing. Peter Demeč, CSc.,

 

Inžiniersky stupeň

Št. program: Robotika a robototechnológie 

Akademický rok: 2022/23

Predmet: Navrhovanie a programovanie aplikácií so servisnými robotmi

Skúšajúci: prof. Ing. Marek Sukop, PhD.

Predmet: Aplikácia robotických systémov v priemysle

Skúšajúci: doc. Ing. Ján Semjon, PhD.