Unlimited Rotation Module

URM ((Unlimited Rotation Module) je vyvýjaný a patentovaný na Katedre výrobnej techniky. Dané riešenie je vhodné pre stroje a zariadenia, ktoré pri svojej činnosti potrebujú neobmedzenú voľnosť rotačného pohybu. Navrhované stroje a zariadenia môžu dosahovať rôzne pohybové možnosti a stupne voľnosti s využitím neohraničenej rotácie dvoch susediacich modulov, ktoré sú navzájom prepojené pohybovou väzbou. V súčasnosti prebieha vývoj 4.generácie URM.

 urm