Úlohy aplikovaného výskumu

Úlohy aplikovaného výskumu MŠ SR

Č. úlohy

Názov úlohy

Vedúci projektu

Roky riešenia

ITMS 26220220182

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

prof. Hajduk

2013 - 2015

ITMS:26220120060

Centrum výskumu riadenia technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve

prof. Hajduk

2010 - 2013

4/007/07

Modulárna paletizačno – robotická bunka // Modular-assembly robotic palletizing cell

prof. Hajduk

2007 - 2009

4/0116/06

Automat pre výsev lesných a poľnohospodárskych kultúr do zásobníkov pre automatizovanú výsadbu // Machine for planting of forest and agricultural crops in trays for automated planting

Ing. Tresa

2006 - 2008

AV/111/2004

Výskum a vývoj automatického sadzača sadeníc pre poľnohospodárstvo a lesníctvo //Research and development of automatic typesetter plants for agriculture and forestry

prof. Smrček

2004 - 2005

AV/903/2002

Zvyšovanie výkonnosti výrobných systémov na báze rekonfigurovateľnosti implementácie REAL-TIME monitoringu a počítačovej integrácie

prof. Hajduk

2002 - 2006

 

Úlohy aplikovaného výskumu APVV

Č. úlohy

Názov úlohy

Vedúci projektu

Roky riešenia

APVV-18-0413

Modulárna architektúra štrukturálnych prvkov výrobnej techniky

prof. Svetlík

2019 - 2023

ITMS 26220220164

Aplikovaný výskum systémov inteligentnej manipulácie priemyselných robotov s neorientovanými 3D objektmi / spoluriešiteľstvo s MIA Engineering s.r.o., Dubnica nad Váhom

prof. Hajduk

2012 - 2014

26220220141

Výskum modulov pre inteligentné robotické systémy /OPVaV-2009/2.2/05-SORO, spoluriešiteľstvo / ZTS VVU Košice

prof. Hajduk

2011 - 2014

Reg00169-0001

Komplexný modulárny robotický systém strednej kategórie s vyššou inteligenciou

prof. Hajduk

2010 - 2013

VMSP-P-0004-09

Inteligentné riadenie servisného robota, spoluriešiteľstvo,nositeľ projektu ZTS VVU Košice

prof. Hajduk

2009 - 2011

0212-07

Výskum pohonových štruktúr malého mobilného robota pre pohyb vo vysoko viskóznom prostredí, spoluriešiteľstvo,nositeľ projektu ZTS VVU Košice

prof. Smrček

2008 - 2010

20-04-P04505

Multifunkčné rotačné polohovacie moduly pre výrobnú a robotickú techniku // Multifunctional rotary positioning modules for manufacturing and robotics technology

prof. Smrček

2005 - 2007