Publishing activity

Selection of publications:

Scientific monographs:

 • ČOP, V. - BUDA, J. - KOZYREV, J. G. : Automatizácia technologických procesov priemyselnými robotmi a manipulátormi, slovensky, 245 strán + 1 príloha, Edícia strojárskej literatúry, Alfa Bratislava, 1985, ISBN 80-05-00174-3
 • HAJDUK, M. : Pružné výrobné bunky, slovensky, 153 strán, Edícia vedeckej a odbornej literatúry, Vienala Košice, 1998, ISBN

 • DEMEČ, P. : Presnosť obrábacích strojov a jej matematické modelovanie, slovensky, Edícia vedeckej a technickej literatúry - SjF TU v Košiciach, Vienala Košice, 2001, ISBN 80-7099-620-X

 • PALKO, A. - SMRČEK, J. : ROBOTIKA - Koncové efektory pre priemyselné a servisné roboty, Navrhovanie - konštrukcia - riešenia, slovensky, Edícia vedeckej a technickej literatúry - SjF TU v Košiciach, ROKUS Prešov 2004, ISBN 80-8073-218-3

 • VALENČÍK, Š.: Metodika obnovy strojov. Košice : TU, SjF, - 2011. - 330 s.- ISBN 978-80-553-0679-7.

 • DEMEČ, P. - SVETLÍK, J. - SEMJON, J.: Virtuálne prototypovanie obrábacích strojov z hľadiska dynamiky procesov obrábania. Košice : SjF TU - 2011. - 182 s.. - ISBN 978-80-553-0815-9.

 • SVETLÍK, J.: Modulárna architektúra výrobnej techniky / - 1. vyd - Košice : SjF TU - 2014. - 141 s.. - ISBN 978-80-553-1928-5

 • DEMEČ, P. - SVETLÍK, J.: Virtual prototyping of machine tools / - 1. vyd - Lüdenscheid : RAM-Verlag - 2017. - 156 p. - ISBN 978-3-942303-61-3

 • DEMEČ, P. - SVETLÍK, J.: Flexible and modular production systems, / - 1. vyd -Lüdenscheid : RAM-Verlag - 2019. - 150 s. [print]. - ISBN 978-3-942303-93-4.

 

University textbooks:

 • SMRČEK, J. : Inteligentné meracie a diagnostické systémy, ES VŠT v Košiciach, 1988

 • SMRČEK, J. a kol. : Skúšanie priemyselných robotov a robotických technologických pracovísk, VUKOV IAT Prešov, 1988

 • BUDA, J. - KOVÁČ, M. - HAJDUK, M. : Pružné výrobné systémy, ES VŠT v Košiciach, 1989

 • SMRČEK, J. : Prevádzka a údržba automatizovaných zariadení, slovensky, 50 strán, Elfa s. r. o., Košice, 1996, ISBN 80-88786-25-8

 • MARCINČIN, J. N. - SMRČEK, J. : Biorobotika - teória, princípy, aplikácia v technickej praxi, slovensky, 182 strán, Academic Press, Elfa s. r.o., Košice, 1998, ISBN 80-88786-84-3

 • DEMEČ, Peter: Výrobná technika, Košice : SjF TU, - 2005. - 250 s. - ISBN 80-8073-426-7.

 • HAJDUK, Mikuláš - DANESHJO, Naqibullah - BALÁŽ, Vladimír - SEMJON, Ján: Robotické bunky Košice : SjF TU, - 2008. - 84 s. - ISBN 978-553-0034-4.

 • SMRČEK, Juraj - KÁRNÍK, Ladislav: Robotika : servisné roboty, navrhovanie-konštrukcia-riešenia. Prešov : Vyd. Michala Vaška, - 2008. - 531 s. - ISBN 978-80-7165-713-2.

 • DEMEČ, Peter: Automatizácia výrobných strojov, Košice : SjF TU, - 2007. - 210 s. - ISBN 978-80-8073-817-4.

 • SMRČEK, Juraj - KÁRNÍK, Ladislav - BOBOVSKÝ, Zdenko: Robotika Servisné roboty na pásovom podvozku : Navrhovanie, konštrukcia : časť 1, Ostrava : VŠB-TU - 2011. - 137 s.- ISBN 978-80-248-2500-7.

 • SMRČEK, Juraj - KÁRNÍK, Ladislav - BOBOVSKÝ, Zdenko: Robotika Servisné roboty na pásovom podvozku : Konštrukcia, riešenia : časť 2, Ostrava : VŠB-TU - 2011. - 125 s. - ISBN 978-80-248-2499-4.

 • VALENČÍK, Štefan - STEJSKAL, Tomáš: Základy prevádzky a údržby strojov, Košice : SjF TU - 2009. - 105 s. - ISBN 978-80-553-0252-2.

 • STEJSKAL, Tomáš - VALENČÍK, Štefan: Technická diagnostika, Košice : SjF TU - 2009. - 215 s. - ISBN 978-80-553-0313-0.

 • PALKO, Anton - SMRČEK, Juraj - SKAŘUPA, Jiří - TULEJA, Peter: Robotika - technické prostriedky pre automatizáciu výrobných procesov navrhovanie, konštrukcia, príklady riešenia, Košice : TU, SjF - 2010. - 386 s. - ISBN 978-80-7165-807-8.

 • VALENČÍK, Štefan: Údržba a obnova strojov, Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry SjF TU v Košiciach - 2010. - 416 s. - ISBN 978-80-553-0514-1.

 • VALENČÍK, Štefan - ZDRAVECKÁ, Eva - TKÁČOVÁ, Jana: Technológie opráv v údržbe strojov, Košice : TU, SjF - 2011. - 220 s.- ISBN 978-80-553-0745-9.

 

Patents and UV

 • Rotačný modul na stavbu modulárnych strojov úžitkový vzor : prihláška č. 99-2010/ Jozef Svetlík, Peter Demeč, Renáta Turisová - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2010. - 12 s.

 • Rotačný pohybový modul určený na stavbu modulárnych strojov / J. Svetlík, P. Demeč - Banská Bystrica : Úrad patentového vlastníctva - 2012. - 9 s..

 • Testovacie zariadenie vačkových spínačov úžitkový vzor č. 6508/ Mikuláš Hajduk ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 4 s..

 • Mobilná regulačná armatúra patentová prihláška č. 79-2011/ Jozef Kuriško ... [et al.] - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR - 2013. - 5 s..

 • Modulárny kráčajúci podvozok patentová prihláška č. 78-2011/ Jozef Svetlík... [et al.] - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR - 2013. - 7 s..

 • Aktívne chápadlo na manipuláciu s krehkou nádobou naplnenou tekutinou patentová prihláčka č. 80-2011/ Jozef Svetlík... [et al.] - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR - 2013. - 6 s..

 • Nastaviteľný pánt na brány zverejnená patentová prihláška č. 77-2011/ Jozef Kuriško ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 7 s.

Search for publications