Ateliér dizajnu strojov

Ateliér dizajnu strojov (L9-A05)

Zodp. osoba: prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, suterén – Relax zóna, A-blok

Ateliér dizajnu je vybavený fotokútikom pre realizáciu produktovej fotografie. Disponuje trojicou profesionálnych nastaviteľných svetiel a polohovateľným fotostolíkom pre umiestnenie fotografovaného predmetu. Ďalšie určenie ateliéru je pre realizáciu prednášok dizajnu ale aj iných predmetov. Ateliér obsahuje aj premietacie plátno s dataprojektorom a počítačom a tiež tabuľu na zmazateľné fixy. Súčasťou ateliéru je aj systém stavebnicových výrobných strojov The Cool Tool, z ktorého si môžu študenti skladať jednoduché stavebnicové výrobné stroje, ako napr. sústruh, frézku, priamočiaru pílu, kotúčovú pílu, brúsku a rôzne iné.

 

AS05 1

Zameranie laboratória

Ako už vyplýva z názvu, prioritným určením laboratória je výučba dizajnu. Ďalším zameraním je možnosť prednášania pre stredne veľkú skupinu študentov. Tretím využitím je zameranie na stavbu a prácu so stavebnicovými systémami výrobných strojov. Okrem ručne riadených stavebnicových strojov je možné postaviť aj modely s CNC riadením prostredníctvom počítača. Dostupné je riadenie postavené na základoch operačného systému Linux ale aj Windows. Na stavebnicových strojoch The Cool Tool je možné aj reálne obrábať z makkých kovov a dreva. Študenti tak majú možnosť si vyskúšať celý proces vytvorenia navrhovanej súčiastky a stavbu stroja schopného ho vyrobiť. Proces začína návrhom vyrábanej súčiastky v systéme CAD, kde sa následne generuje príslušný G-kód. Následne je vytipovaný typ a parametre výrobného stroja k výrobe tejto súčiastky. Nasleduje reálne vyskladanie stroja zo stavebnicových blokov a jeho oživenie. Potom nastáva proces určenia nulového bodu a následná výroba podľa definovaných výrobných parametrov. Po obrábaní je možné uskutočniť aj jednoduchšiu povrchovú úpravu.

 

Ciele laboratória

 • Slúži na výuku dizajnu a produktovej fotografie.
 • Stavba a overovanie ručne a CNC riadených jednoduchých výrobných strojov The Cool Tool. Zároveň ich využitie na rýchle prototypovanie a experimentálne overovanie prototypov.
 • Prednáškové účely iných predmetov.

 

A05 2

Prístrojové vybavenie laboratória

 • 4studio fotolampy – profesionálne osvetlenie pomocou trojice svetiel pre produktovú fotografiu.
 • Fotostôl – Profesionálny polohovateľný fotostôl pre produktovú fotografiu.
 • BENQ MU641 – dataprojektor triedy DLP s rozlíšením WUXGA.
 • Aveli – premietacie plátno 240x150cm, pomer strán 16:10.
 • HP 260 G4 – mini počítač k dataprojektoru

Softvérové vybavenie laboratória

 • Linux CNC
 • Linux CNC na Windovs Virtual machine

Vyučovane predmety

 • Dizajn strojov I. a II.
 • Základy technického dizajnu
 • Technický dizajn I. a II.
 • Technická tvorivosť
 • Metodika navrhovania konštrukcií výrobných strojov
 • Modulárne konštrukcie výrobných strojov a zariadení
 • Teória stavby modulárnych strojov
 • Diplomová práca
 • Semestrálny projekt
 • Vývojové trendy vo výrobnej technike
 • Výrobné systémy

Kapacita laboratória je 23 študentov.

 

Back Späť na zoznam laboratórií