Medzinárodné projekty

 

Č.projektu

Názov projektu

Vedúci projektu

Roky riešenia

313011BWQ1 Výskum a vývoj inteligentných traumatologických externých fixačných systémov vyrobených s využitím digitalizačných metód a technológií aditívnej výroby prof. Slota 2022 - 2023

LdV – TOI 133100530

RoboReha – Robotics in Rehabilitation

prof. Hajduk

2013 - 2015

LEONARDO

Virtual Training laboratory in Automated and Robotized Manufacturing Systems

prof. Hajduk

2009 - 2011

ISAR LDV PL/05/B/P/PP/174007

SAAIC - LdV : Integrated Set of vocation trainings in the field most advanced solution in technology, organization and safety in automatized and robotized manufacturing

prof. Hajduk

2005 - 2007

MVTP 194/061 / ČR

Návrh presných a kompaktných pohonových modulov pre výrobnú a robotickú techniku na báze ložiskových reduktorov a servopohonov

prof. Čop

2002 - 2003

MVTP 0025 /SRN

Vplyv fyzikálnych činiteľov na presnosť polohovania priemyselných robotov a manipulátorov

doc. Schulz

2001 - 2002