Laboratórium nc výrobnej techniky

Laboratórium NC výrobnej techniky (L9-A_06)

Zodp. osoba: prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Umiestnenie: Letná 9, Hlavná budova, suterén – Relax zóna, A-blok

V miestnosti sa nachádzajú 3 CNC zariadenia. Sústruh TURN 50 od firmy EMCO, ktorý je ovládaný pomocou programu WinNC. Sústruh v plne funkčnom stave. Frézka FC16 NC bola pred pár rokmi zmodernizovaná. Boli vymenené pohony osí X Y a Z, Vďaka čomu dokáže bez problémov obrábať aj tvrdšie zliatiny hliníka. Vreteno disponuje ISO upínakom nástrojov, s možnosťou rýchlej výmeny. V súčasnosti frézka slúži ako výučbový prostriedok, na ktorom sa znázorňuje možnosť zapojenia a ovládania jednotlivých osí. Portálová Frézka Kompas F600 od firmy Čau-Čau je najnovším zariadením v miestnosti. Frézka je určená na gravírovacie operácie do mäkkých materiálov. Zariadenie sa používa na výučbu G-kódu, a na robenie zadaní pre predmet NC Výrobná Technika. Frézky poskytujú možnosť študentom robenia záverečných prác, kde na konkrétnom stroji majú navrhnúť a vykonať inováciu. Posledné záverečné práce tohto typu boli návrh krytu pre Frézku Kompas F600 a výmena pohonov pre frézku FC16. Obe frézky používajú operačný systém Linux CNC pre riadenie, umožňuje použitie programov ako napr. Mach 3. Prídavnou súčasťou CNC výrobnej techniky sú aj modulárne miniatúrne CNC zariadenia, ktoré sa nachádzajú vo vedľajšej miestnosti AS05.

 

AS06 1

Zameranie laboratória

Cieľom laboratória je oboznámiť študentov s programovacími postupmi NC strojov, ktoré sú žiadané vo výrobnej praxi. Profilácia študentov je zameraná hlavne na nasledovné oblasti.

 • Skúmanie presnosti polohovania strojových osí
 • Programovanie NC strojov (G-kód)
 • Príprava výrobnej dokumentácie vhodnej pre NC techniku
 • Predvýrobné nastavenie stroja
 • Bezpečnostné hľadiská prevádzkovania NC strojov
 • Špecifické zameranie NC techniky ohľadom prenosu dát
 • Konštrukcia NC obrábacích strojov

 

Ciele laboratória

 • Slúži na výuku dizajnu a produktovej fotografie.
 • Stavba a overovanie ručne a CNC riadených jednoduchých výrobných strojov The Cool Tool. Zároveň ich využitie na rýchle prototypovanie a experimentálne overovanie prototypov.
 • Prednáškové účely iných predmetov.

 

A06 2

Prístrojové vybavenie laboratória

 • EMCO PC Turn 50 programovateľný sústruh, Max. priemer nad lôžkom 130mm, max. otáčky (RPM): 3000.
 • FC 16 CNC/PC – CNC riadená frézka, max. pracovný priestor: X = 350, Y = 400, Z = 220 mm.
 • Kompas F600 – NC Frézka, 2200W vreteno, otáčky vretena 24000 ot/min, Skľučovadlo vretena ER20 (1-13 mm), presnosť 0,03mm, Pohon: krokové motory Nema34 5,4Nm, pracovný priestor: 400 x 600 x 150 mm.

Softvérové vybavenie laboratória

 • Mach 3
 • WinNC
 • Linux CNC

Vyučovane predmety

 • Experimentálne metódy odboru
 • Modelovanie a simulácia systémov
 • NC stroje a systémy
 • Diplomová práca
 • Diagnostika a údržba strojov
 • Semestrálny projekt
 • Technická diagnostika
 • Flexibilné výrobné systémy CIM
 • Výrobná technika
 • Výrobné stroje a zariadenia
 • Výrobné systémy
 • NC stroje a systémy
 • Základy údržby strojov
 • Údržba a diagnostika

Kapacita laboratória je 7 študentov.

Back Späť na zoznam laboratórií