Prednášky odborníkov z praxe

Vážený študenti v rámci výučby sme pre Vás pripravili prednášky odborníkov z praxe.

Predmet: Údržba a diagnostika, cv., 2.Ing. RaRT, termín: 4.10.2023, 15:10 - 16:40, miestnosť: L9-B_320 Laboratórium virtuálneho a experimentálneho prototypovania. lektor: Ing. Martin Nemec, PhD. z firmy Magna PT s r. o., téma: Príklad návrhu údržby vo výrobnom závode, preventívne činnosti údržby, tréning zručností – obsluhy a prac. údržby, údržba podmienená a plánovaná.

magna nemec

 

Predmet: Inteligentné systémy v robotike, cv., na tému: Strojové videnie, 2.Ing. RaRT, termín: 5.12.2023, 10:00 - 11:30, miestnosť: miestnosť:AS05, Ateliér dizajnu strojov, lektor: Ing. Peter Záremčan z firmy Cognex Corporation,

cognex

 

Predmet: Flexibilne výrobné systémy CIM, p.,termín 25.10.2023 od 15:10 do 17:10, miestnosť:AS05, Ateliér dizajnu strojov. (ano, bola vášnivá diskusia, prednáška sa pretiahla o 30min.)

20231025 151217

 

Predmet: Údržba a diagnostika, cv., na tému: Systém údržby TPM, 2.Ing. RaRT, termín: 15.11.2023, 15:10 - 16:40, miestnosť: miestnosť:AS05, Ateliér dizajnu strojov.

prednaska magna