Ing. Peter POLÁK

polak 346x320

      Absolvent našej katedry začínal vo firme ZŤS VVÚ Košice ako konštruktér. Pracoval na návrhu robota pre odčerpávanie radioaktívneho kalu z bazénu dlhodobého skladu vyhoretého jadrového paliva v elektrárni Jaslovské Bohunice, blok A1. Úlohou bolo navrhnúť robotické zariadenie, odolávajúcemu silne radioaktívnemu prostrediu, agresívnym chemickým látkam a mnohým ďalším úskaliam. Ďalej sa podieľal na návrhu pohonov pre polohovanie zariadení urýchľovača v projekte CLIC CERN (Švajčiarsko).

      Medzi pozoruhodné návrhy patrí aplikácia rýchlopalnej strelnej zbrane ako akčnej nadstavby robota SCORPIO. V súčasnosti pracuje v spoločnosti Praga Cars s.r.o. pri Slovakiaringu ako hlavný konštruktér ultraľahkého pretekárskeho automobilu Praga R1. Skelet auta tvorí monokok vyrobený z kompozitných materiálov. Automobil úspešne prešiel homologizáciou kategórie „CN“ a následnou FIA homologizáciou.

 

Praga Cars - official site

Praga má rýchlejśí podvozok ako motor!

Praga R1 - malá revolúcia zo Slovenska

Turbo spravilo z Pragy raketu

  

  

Ing. Peter POLÁK

šéfkonštruktér PRAGA Cars s.r.o.