Laboratórium priemyselnej robotiky

LABORATÓRIUM PRIEMYSELNEJ ROBOTIKY (PK8/004)

Zodp. osoba: doc. Ing. Ján Semjon, PhD.

Umiestnenie: Park Komenského 8, suterén, severná strana

Nasadzovanie priemyselných a kolaboratívnych robotov v rôznych odvetviach priemyslu ma stúpajúcu tendenciu. Preto je potrebne pripravovať študentov technických smerov tak, aby boli schopný s robotmi pracovať. Laboratórium bolo vybudované za účelom edukačných a výskumných aktivít, ktorých výstupy sú orientované na aplikáciu robotickej techniky v technickej praxi. Umožňuje zvládnutie základných rutín pri programovaní základných kinematických robotických štruktúr (sériové aj paralelné) ako aj problémov pri riešení projektov spojených s nasadzovaním robotických štruktúr. Okrem technického vybavenia je k dispozícii aj technická dokumentácia a ďalšie edukačné pomôcky.

 

L4

Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané predovšetkým na riadenie a programovanie robotov, koncových efektorov robotov a periférnych zariadení robotizovaných pracovísk. Študenti si môžu prehĺbiť a overiť teoretické znalosti z oblasti priemyselnej robotiky. Semináre a cvičenia pre študentov prebiehajú v rámci predmetov Riadenie a programovanie robotov I. a II. a Programovanie robotov. Laboratórium je využívane aj na školenia pracovníkov s firiem, ktoré využívajú priemyselné a kolaboratívne roboty na svojich prevádzkach. Priestory laboratória slúžia aj pre študentov podieľajúcich sa na vývoji a výrobe pneumobilu pre medzinárodnú súťaž.

Ciele laboratória

 • Predstaviť študentom rôzne kinematické štruktúry robotov, ich konštrukčné riešenia na báze sériových a paralelných mechanizmov.
 • Získať poznatky o možnostiach aplikácie priemyselných a kolaboratívných robotov v technickej praxi.
 • Prehĺbiť teoretické znalosti a technické zručnosti študentov pri on-line programovaní robotov od piatich rôznych výrobcov robotov.
 • Overiť si na vybraných robotoch získane kompetencie z predmetov zaoberajúcich sa off-line programovaním.
 • Rozvíjať schopnosti a zvyšovať kompetencie pracovníkov s praxe pri programovaní robotov.

Prístrojové vybavenie laboratória

 • Experimentálne pracovisko vybavené paralelným robotom - robot ABB IRB 360-3/1130, riadiaci systém ABB - IRC5, podtlakové chápadlo, pásový dopravník, modulárny paletový dopravník.
 • Experimentálne pracovisko vybavené dvojramenným robotom - robot Yaskawa/Motoman SDA 10F, riadiaci systém Yaskawa/Motoman – FS 100, elektrické chápadlo SCHUNK PG 070 a EZN 64.
 • Experimentálne pracovisko vybavené zváracím robotom - robot OTC Daihen Almega AX-MV6, riadiaci systém OTC Daihen, zvárací horák CO2, zvárací agregát DM400.
 • Experimentálne pracovisko vybavené angulárnym robotom – robot Kuka KR6 R900 sixx, riadiaci systém KR C4 compact, dvojčeľusťové pneumatické chápadlo SMC.
 • Experimentálne pracovisko vybavené kolaboratívnym robotom  - robot Fanuc CRX 10iA, riadiaci systém R30 iB Mini Plus, kolaboratívne chápadlo Schunk EGP C40.
 • Inteligentný montážny systém - pracovisko na báze pneumatických modulov riadených PLC, zabezpečujúce automatickú montáž troch komponentov.

Softvérové vybavenie laboratória

 • Softvér RoboDK používame na simuláciu a off-line programovanie priemyselných robotov od rôzných výrobcov. Ďalšie informácie o softvéri nájdete na webovej stránke RoboDK: https://robodk.com/
 • Softvér ABB Robot Studio používame na simuláciu a off-line programovanie priemyselných robotov ABB.

Vyučovane predmety

 • Programovanie robotov – 2. Bc., Priemyselná mechatronika, SjF
 • Základy robotiky a robototechnológií – 2. Bc., Priemyselná mechatronika, SjF
 • Robotické systémy – 3. Bc., Priemyselná mechatronika, SjF
 • Robotická technika - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Teória stavby robotických zariadení - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Riadenie a programovanie robotov I. - 1. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Riadenie a programovanie robotov II. - 2. Ing., Robotika a robototechnológie, SjF
 • Mechatronika robotov - 1. Ing., Priemyselná mechatronika, SjF

Laboratórium je vybavené audiovizuálnou technikou. Kapacita laboratória je 12 študentov.

Softvér RoboDK používame na simuláciu a offline programovanie priemyselných robotov.