Robotika a robototechnológie

 WEB 2020

 
Výučba v programe je venovaná navrhovaniu, konštrukcii a projektovaniu robotov vrátane mobilných a
servisných zariadení a sústav využívaných v praxi ako tzv. periférne zariadenia robotickej techniky, ktoré
sú charakteristické vysokými funkčnými, pohybovými a manipulačnými  schopnosťami, mechanickou
presnosťou a vysokou  spoľahlivosťou.
 

 PREČO ŠTUDOVAŤ ROBOTIKU?

- Robotika je odborom budúcnosti
- Veľa pracovných príležitostí a dobre finančne ohodnotenie odvetvie
- Nový odbor preto je veľký záujem hlavne o absolventov ktorý si "rozumejú" s robotmi
- Dôraz kladieme hlavne na praktické zručnosti
- Výuka na reálnych priemyselných robotoch všetkých základných kinematík
 

PONÚKAME TI

-  exkurzie, workshopy a semináre organizované v spolupráci s firmami,
-  perspektívu pracovného uplatnenia v odbore,
-  účasť na projektoch riešených na katedre,
-  prax počas štúdia

ori bioloid premium kit 139 200almega
                Informačný leták si možete stiahnuť tu: letak robotika.pdf